Optical constants of graphene measured by spectroscopic ellipsometry

J.W. Weber, V.E. Calado, M.C.M. Sanden, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

303 Citaten (Scopus)
686 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical constants of graphene measured by spectroscopic ellipsometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie