Optical bandstructure and polarization modes in the Sagnac ring resonator

Daan Lenstra, Servie H.M. Geurten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optical bandstructure and polarization modes in the Sagnac ring resonator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen