OPSquare : assessment of a novel flat optical data center network architecture under realistic data center traffic

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'OPSquare : assessment of a novel flat optical data center network architecture under realistic data center traffic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen