OPSquare: a flat dcn architecture based on flow-controlled optical packet switches

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'OPSquare: a flat dcn architecture based on flow-controlled optical packet switches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen