Opportunities for providing sustainability and care in existing homes through smart solution

M.M.T. Dominicus, M. Mohammadi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

  132 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)224-225
  Aantal pagina's2
  TijdschriftGerontechnology
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit