Opportunities for protein engineering in sensing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1280
Aantal pagina's1
TijdschriftACS Sensors
Volume1
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 23 nov. 2016

Citeer dit