Opneembaar moment van gewapend metselwerk in Eurocode 6 gelimiteerd? Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies (13)

D.R.W. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Bij het opstellen van de Europese voorschriften voor metselwerk is duidelijk gebleken hoe groot de verschillen zijn tussen de nationale regelgevingen. Voor gewapend metselwerk zijn er evenwel niet veel nationale normen. Aangezien in Groot-Brittannië dergelijke voorschriften wel bestaan, stond de ‘British Standard’ model voor wat in Eurocode 6 is opgenomen. Bij nader onderzoek blijkt dat deze voorschriften niet steeds up-to-date zijn, zodat hun bruikbaarheid beperkt is.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)77-79
Aantal pagina's3
TijdschriftCement
Volume55
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit