Oplossingsstrategieën met een black box

M.T.H. Brauer, S.H.G. Bloebaum, Lesley G.A. de Putter-Smits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Het huidige onderwijs ‘buzz’-woord is diep leren. Vernieuwers bij het ontwikkelen van practica houden zich bezig met het uitbannen van het kookboekpracticum. Wij hebben gewerkt aan het ontwerpen en uittesten van een ‘dubbel’ effect: geen kookboek èn diep leren bij een practicum. over serie- en parallelschakeling. Het resultaat is een open-geformuleerd black box- practicum voor de bovenbouw natuurkunde havo/vwo
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)298-299
Aantal pagina's2
TijdschriftNVOX : Tijdschrift voor Natuurwetenschap op School
Volume2020
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - jun. 2020

Citeer dit