Operations Research Improves Biomanufacturing Efficiency at MSD Animal Health

Tugce G. Martagan, Yesim Koca, Ivo J.B.F. Adan, Bram van Ravenstein, Marc Baaijens, Oscar Repping

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftINFORMS Journal on Applied Analytics
StatusGeaccepteerd/In druk - 2020

Citeer dit