Operations management of distribution centers for vegetables and fruits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)501-508
TijdschriftInternational Transactions in Operational Research
Volume5
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit