Operationele planning met variabele recepten

W.G.M.M. Rutten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Samenvatting

Besturingsconcepten voor de fabrikage- en assemblageiodustrie zijn niet altijd toepasbaar in de procesindustrie.In de procesindustrie is het vaak mogelijk of noodzakelijk een recept te wijzigen ten gevolge van variaties in de kwaliteit, hoeveelheid enlof prijs van grondstoffen. (Mixed integer) lineaire programmering wordt gebruikt voor bet berekenen van recepten, maar lijkt minder geschikt voor produktiebeheersing vanwege het deterministische uitgangspunt. In dit artikel geven we een korte analyse van situaties waarin variabele recepten gebruikt worden. Vervolgens presenteren we een raamwerk voor een nieuw besturingsconcept, waarbij nog steeds gebruik wordt gemaakt van de deterministische techniek voor receptoptimalisatie, en waarin tevens rekening wordt gehouden met de stochastiek in de omgeving. De logistieke prestatie van een eenvoudige uitwerking van dit nieuwe concept wordt d.m.v. simulatie experimenten vergeleken met de huidige werkwijze in de praktijk.
Originele taal-2Engels
TitelBedrijfskunde en technologie NOBO zesde onderzoekdag, Rotterdam, 10 november 1993
Plaats van productieEnschede
UitgeverijNobo Bureau TU Twente
Pagina's209-215
ISBN van geprinte versie90-365-0635-2
StatusGepubliceerd - 1993

Publicatie series

NaamNOBO onderzoeksdag bedrijfskunde : presentaties
Volume6

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Operationele planning met variabele recepten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit