Operationele logistieke diagnose

A.A.A. Boer, den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)27-30
TijdschriftB&id
Volume5
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit