Operational semantics of rewriting with priorities

J.C. Pol, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We study the semantics of term rewriting systems with rule priorities (PRS), as introduced in Baeten et al. (1989). Three open problems posed in that paper are solved, by giving counter examples. Moreover, a class of executable PRSs is identified. A translation of PRSs into transition system specifications (TSS) is given. This translation introduces negative premises. We prove that the translation preserves the operational semantics.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-312
TijdschriftTheoretical Computer Science
Volume200
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Operational semantics of rewriting with priorities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit