Operational risk assessments by supply chain professionals : process and performance

F. Tazelaar, C.C.P. Snijders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

61 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Operational risk assessments by supply chain professionals : process and performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Psychology