Operational Decision Making in Semiconductor Manufacturing

Jelle Adan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • van Houtum, Geert-Jan J.A.N., Promotor
  • Akçay, Alp E., Co-Promotor
Datum van toekenning23 sep. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6423-986-7
StatusGepubliceerd - 23 sep. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift. - Embargo. - pdf open access 23-9-2024.

Citeer dit