OpenML: A collaborative science platform

J.N. van Rijn, B. Bischl, L. Torgo, B. Gao, V. Umaashankar, S. Fischer, P. Winter, B. Wiswedel, M.R. Berthold, J. Vanschoren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelJoint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases
Pagina's645-649
Aantal pagina's5
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit