Opening up for innovation : the antecedents of multi partner alliance performance

M.H. Rochemont, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

275 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Opening up for innovation : the antecedents of multi partner alliance performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen