Open research in business and information systems engineering

W.P.M. van der Aalst, M. Bichler, A. Heinzl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)375-379
Aantal pagina's5
TijdschriftBusiness & Information Systems Engineering
Volume58
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2016

Citeer dit