Open research in business and information systems engineering

W.P.M. van der Aalst, M. Bichler, A. Heinzl

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)375-379
  Aantal pagina's5
  TijdschriftBusiness & Information Systems Engineering
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1 dec 2016

  Citeer dit