Open innovation: Research, practices, and policies

Marcel Bogers, Henry Chesbrough, Carlos Moedas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

399 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Open innovation: Research, practices, and policies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Nursing and Health Professions