Open for Entrepreneurship: How Open Innovation Can Foster New Venture Creation

Nazanin Eftekhari, Marcel Bogers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Open for Entrepreneurship: How Open Innovation Can Foster New Venture Creation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences