Open films of nanosized cellulose

E.J. Kontturi, P.C. Thuene, A.A. Alexeev, J.W. Niemantsverdriet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelJapanese-European Workshop on Cellulose and Functional Polysaccharides, Wien, 11.-14.9.2005
Pagina's1-2
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit