Open Corpus Adaptation++ in GALE : friend or foe?

P.M.E. De Bra, D. Smits

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    86 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Open Corpus Adaptation++ in GALE : friend or foe?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science