Op zoek naar kenmerken van een krachtige werkplekleeromgeving voor aanstaande leraren in de basisschool

J.J.M. Geldens, H.L. Popeijus, T.C.M. Bergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Steeds meer aanstaande leraren worden zowel op de lerarenopleiding als op de basisschool opgeleid. Beiden maken deel uit van de werkplekleeromgeving van aanstaande leraren. De vraag is nu: wanneer is een dergelijke werkplekleeromgeving krachtig? In dit artikel worden achttien kenmerken uit de literatuur genoemd die een indicatie zijn voor een krachtige werkplekleeromgeving. De auteurs van dit artikel hebben vervolgens onderzocht wat voor opvattingen er in de praktijk leven over de kenmerken van een krachtige werkplekleeromgeving. De theoretische en praktische inzichten blijken nauw op elkaar aan te sluiten. Vooral de rol en de vaardigheden van de mentor worden in beide bronnen als een belangrijke voorwaarde voor het succesvol leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving gezien. Verder worden de achttien kenmerken uit de literatuur nog aangevuld met twee kenmerken die uit de opvattingen uit de praktijk naar voren komen. De lijst met kenmerken in dit artikel kan gebruikt worden bij het ontwerpen van een krachtige werkplekleeromgeving voor aanstaande leraren. Wel merken de auteurs op dat er nog geen empirische evidentie is voor positieve resultaten van het opleiden van leraren in een werkplekleeromgeving. Vervolgonderzoek wordt aangeraden.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)15-22
  TijdschriftVELON : Tijdschrift voor Lerarenopleiders
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2003

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Op zoek naar kenmerken van een krachtige werkplekleeromgeving voor aanstaande leraren in de basisschool'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit