Op zoek naar elegantie : de esthetiek van werkprocessen in organisaties

M.C.D.P. Weggeman, I.S. Lammers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Esthetiek van organisaties is nog een onderontwikkeld gebied binnen de organisatiekunde. Vanuit dit idee stellen wij in dit artikel een agenda op voor een onderzoeksprogramma naar het esthetisch rendement van organisaties. We ontwikkelen zeven hypotheses die betrekking hebben op de verschillende opzichten waarin schoonheid de prestaties van een organisatie kan beïnvloeden, en de verschillende factoren die schoonheid binnen organisaties kunnen bevorderen. Op basis van deze hypotheses doen we suggesties voor het interveniëren op de esthetische kenmerken van een organisatie. Het uiteindelijke doel hiervan is om in samenspraak met managers en adviseurs een antwoord te vinden op de vraag waarom het zinvol kan zijn om in organisaties aandacht te hebben voor schoonheid – preciezer gezegd, voor de esthetiek van de daar spelende werkprocessen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)303-321
TijdschriftM&O
Volume54
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit