Op zoek naar een integere bouwmethodiek : twee bouwmethodes voor vrije vorm-architectuur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Blob of vrije vormarchitectuur kwam op in de jaren negentig en lijkt al weer over zijn hoogtepunt heen. Tijdens de hausse viel de discrepantie tussen de computergegenereerde beelden en de uiteindelijke bouwmethodiek op. De twee technische universiteiten benoemden de maakbaarheid van deze architectuur tot speerpunt. Als stroming is de Blob misschien overgewaaid, architecten blijven de verworven vormvrijheid in hun ontwerpen opzoeken. Onderzoek naar de maakbaarheid ervan blijft daardoor relevant. Twee onderzoeksrichtingen leveren concrete resultaten op die ook door de industrie zijn omhelsd en daadwerkelijk kunnen worden toegepast.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)74-77
Aantal pagina's4
TijdschriftArchitect
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit