Op zoek naar de atmospherics van de binnenstad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

De NRW Taskforce Consumentenbeleving (2011) concludeerde met haar studie Consumentenbeleving in winkelgebieden dat binnenstedelijke winkelgebieden meer beleving moeten gaan bieden om voor de consument aantrekkelijk te bijven. Een conclusie waar als gevolg van diverse trends weinig tegenin te brengen is. Maar hoe voeg je nu beleving toe aan een binnenstedelijk winkelgebied door middel van (steden)bouwkundige ingrepen? En hoe kunnen we de toegevoegde waarde daarvan op een wetenschappelijk verantwoorde manier bepalen? Met deze vragen maakte wij in 2012 een start met een onderzoeksprogramma waarin studenten van de afstudeerrichting Reals estate management & development van de Technische Universiteit Eindhoven werken aan onderzoek over beleving in binnenstedelijke winkelgebieden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)68-73
TijdschriftShopping Centre News
Volume2013
Nummer van het tijdschriftNRW special
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit