Ook in het kleine familiebedrijf is planning noodzakelijk

J.Th.M. Blox, L.A. Soenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)54-56
TijdschriftManagement totaal
Volume1
Nummer van het tijdschriftoktober
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit