Ontwikkelingsonderzoek als methode voor onderzoek rond innovatieve leergangen

K.P.E. Gravemeijer, P. Cobb

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit artikel bespreken we ontwikkelingsonderzoek, de onderzoeksmethode die is toegepast in een aantal van de onderzoeksprojecten waarover in dil themanummer wordt gerapporteerd. Oit betreft meer specifiek de methodiek van ontwikkelingsonderzoek rond het ontwikkelen van leergangen, zoals die in de loop van een reeks van onderzoeksprojecten op het gebied van het rekenwiskundeonderwijs door beide auteurs is uitgewerkt. Het doel van dit type onderzoek is het ontwikkelen van theorieen over het leerproces rond een bepaald onderwerp en over de manieren waarop dit leerproces tot stand kan worden gebracht. De kern van dit type onderzoek wordt gevormd door het zogeheten onderwijsexperiment, dat wordt voorafgegaan door een voorbereidende fase en wordt gevolgd door een retrospectieve fase. In dlt artikel beschrijven we deze drie fasen en gaan we in op het specifieke karakter van de doelen van ontwikkelingsonderzoek en de daarmee samenhangende kenmerken van de verantwoording van de opbrengst van ontwikkelingsonderzoek.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)330-339
  TijdschriftPedagogische Studiën
  Volume84
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 2007

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ontwikkelingsonderzoek als methode voor onderzoek rond innovatieve leergangen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit