Ontwikkelingen rondom informatietechnologie

T.M.A. Bemelmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Samenvatting

In het voorgaande is allereerst geschetst welke enorme proliferatie automatisering heeft doorgemaakt in de afgelopen decennia. Automatisering vindt men in de bestuurlijke sfeer (kantoorautomatisering), in de primaire processen (fabrieksautomatisering) en in eindprodukten en diensten. Vanzelfsprekend heeft de brede verspreiding van automatiseringgeleid tot andere visies over en invalshoeken bij het ontwikkelen van geautomatiseerde toepassingen. Stond in het begin aileen het aspect 'modelleren' centraal, in de loop der tijd zijn daaraan de aspecten 'balanceren', 'veranderen', 'leren' en 'beheersen' toegevoegd. De ontwikkelingen met betrekking tot deze laatstgenoemde vier aspecten zijn overigens nog lang niet afgerond, net zo min als dit geldt voor het eerstgenoemde aspect. In die zin staat de methodologie van het ontwikkelen niet aan het eind, maar pas aan het begin.
Originele taal-2Nederlands
TitelInformatiemanagement bij de overheid : kansen en bedreigingen voor de jaren negentig
RedacteurenW.J.H. Spijker, van 't, W.Ph.G. Voogt, S.B. Luitjens
Plaats van productie's-Gravenhage
UitgeverijSDU Uitgevers
Pagina's53-68
Aantal pagina's303
ISBN van geprinte versie90-12-06208-X
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit