Ontwikkelen van een sport en bewegen strategie op en rondom school, top-down of bottomup? Een case-study aanpak.

A. von Heijden, Y. Sanders, S.B. Vos

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TitelAbstract Book DSO 2016 Groningen
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Pagina's92-92
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit

von Heijden, A., Sanders, Y., & Vos, S. B. (2016). Ontwikkelen van een sport en bewegen strategie op en rondom school, top-down of bottomup? Een case-study aanpak. In Abstract Book DSO 2016 Groningen (blz. 92-92). Hanzehogeschool Groningen.