Ontwikkelen van een sport en bewegen strategie op en rondom school, top-down of bottomup? Een case-study aanpak.

A. von Heijden, Y. Sanders, S.B. Vos

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  143 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  TitelAbstract Book DSO 2016 Groningen
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Pagina's92-92
  Aantal pagina's1
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit