Ontwerpmethodologie in Nederland

A. Sarlemijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Technisch-wetenschappelijk produktontwerpen overbrugt het hiaat tussen geldealiseerde natuurkennis en concrete klantwensen. Dc technici richten zich daarbij primair naar hun ingenieursvak; daarbij branden zij gemakkelijk hun yingers, want maatschappelijke ontwerpeisen vormen voor hen een discipline-overschri(dende kwestie. Op het grensoverschrijdende viak (het metaniveau( botst de Angelsaksische traditie (de betekenis voor ‘ontwerpen’ vastleggend vanuit spreekgewoonten) met de Cermaanse (die voor ‘ontwerpen’ een begrip zoekt dat verkiaringen garandeert). De mogelijk heden en gevaren van die tradities zijn te analyseren. Voor de drie leerstoelen in de ontwerpmethodologie van ons land is het kenmerkend dat ze elkaar aanvullen bij de studies van de produkt-creatie-processen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)145-150
TijdschriftWijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap
Volume35
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1995

    Vingerafdruk

Citeer dit