Ontwerpend leren, leren ontwerpen

J.T. Boekholt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-19
Aantal pagina's6
TijdschriftBeeldaspecten
Volume4
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit