Ontwerpen op bedrijfszekerheid leidt tot minder correctief onderhoudswerk

W. Hankmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)42-53
TijdschriftMechanische Technologie
Nummer van het tijdschriftdecember
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit