Ontwerp extractormechanisme : toepassingsvoorbeeld stangenmechanismen

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)58-61
TijdschriftPt. Werktuigbouw
Volume38
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit