Ontwerp en berekening van contraforme contacten

A. Horowitz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)312-321
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume27
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit