Online learning for ship detection in maritime surveillance

R.G.J. Wijnhoven, K. Rens, van, Egbert Jaspers, P.H.N. With, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 31th Symposium on Information Theory in the Benelux, Rotterdam, The Netherlands
Pagina's73-80
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit