Ongezonde gebouwen

F. Franchimon

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDigitale or audiovisueel materiaalProfessioneel

Samenvatting

Nu de vergrijzing in aantocht is, wordt de noodzaak om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen steeds groter. Dat kan door veranderingen in leefstijl en gezondheidszorg, maar ook andere bouwtechnieken kunnen hieraan bijdragen. Bouwkundige Francesco Franchimon onderzocht hoe ziekterisico’s van ouderen beïnvloed kunnen worden door op een andere manier te bouwen. Ventilatie, riolering en waterleiding werden in de negentriende eeuw geïntroduceerd om de volksgezondheid te bevorderen. Nu blijken die voorzieningen ook gezondheidsrisico’s met zich mee te brengen: virussen kunnen zich via ventilatiesystemen verspreiden en bacteriën gedijen in warm-waterleidingen. Het aantal bejaarden neemt toe en daarmee de groep die kwetsbaar is voor ziekten. Volgens Franchimon kunnen bouwkundigen een bijdrage leveren aan hun gezondheid.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieHilversum
UitgeverVPRO
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit