One-year daily consumption of buttermilk drink containing lutein-enriched egg-yolks does not affect endothelial function in fasting and postprandial state

S.M. van der Made, T.T.J.M. Berendschot, A. Kijlstra, J. Plat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'One-year daily consumption of buttermilk drink containing lutein-enriched egg-yolks does not affect endothelial function in fasting and postprandial state'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen