One-point extensions of generalized hexagons and octagons

H. Cuypers, A. De Wispelaere, H. Maldeghem, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'One-point extensions of generalized hexagons and octagons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics