One-point extensions of generalized hexagons and octagons

H. Cuypers, A. De Wispelaere, H. Maldeghem, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this note, we prove the uniqueness of the one-point extension of a generalized hexagon of order 2 and prove the non-existence of such an extension of any other finite generalized hexagon of classical order, different from the one of order 2, and of the known finite generalized octagons provided the following property holds: for any three points x, y and z of , the graph-theoretic distance from y to z in the derived generalized hexagon is the same as the distance from x to z in .
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)341-353
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume309
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'One-point extensions of generalized hexagons and octagons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit