One-flow synthesis of tetrahydrocannabinol and cannabidiol using homo- and heterogeneous Lewis acids

Victor R.L.J. Bloemendal, Bram Spierenburg, Thomas J. Boltje, Jan C.M. van Hest, Floris P.J.T. Rutjes (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'One-flow synthesis of tetrahydrocannabinol and cannabidiol using homo- and heterogeneous Lewis acids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry