One-Flow Synthesis of Cannabinoids and Neuraminic Acids

Victor Roelof Laurens Jean Bloemendal

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

348 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
  • Rutjes, Floris P.J.T., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning26 mrt. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6421-271-6
StatusGepubliceerd - 26 mrt. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit