One-dimensional models for heat and mass transfer in pulse-tube refrigerators

W.R. Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)573-582
TijdschriftCryogenics
Volume41
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit