One-and-a-halfth-order logic

M.J. Gabbay, A.H.J. Mathijssen

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    16 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'One-and-a-halfth-order logic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit