Onderzoek naar de mogelijkheden van zelfverdichtend beton (2)

H.W. Bennenk, F.M.L. Ernst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Het in Cement 2000, nr. 6 besproken onderzoek naar de mogelijkheden van zelfverdichtend beton betrof primair het pastaonderzoek, dat met behulp van de flow-cyl meter is uitgevoerd. Een ongebruikelijke aanpak, die tot doel had na te gaan of met de flow-cyl test op gemakkelijke wijze inzicht is te krijgen in de eigenschappen van de pasta, uitgedrukt in een À-waarde. Tevens is onderzocht of deze testmethode te gebruiken is als geschiktheidstest voor de combinaties van materialen voor zelfverdichtend beton.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)74-77
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume52
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit