Onderzoek naar de mogelijkheden van zelfverdichtend beton

H.W. Bennenk, F.M.L. Ernst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Zelfverdichtend beton heeft zijn intrede gedaan in de prefab-betonindustrie. Belton, sectorvereniging van de BFBN, speelt daarin een belangrijke rol. Omdat in de materiaalfilosofie van het zelfverdichtend beton de (cement)pasta veel aandacht vereist, is aan de TU Eindhoven een onderzoek uitgevoerd naar vloeigedrag en sterkteontwikkeling. De opzet van de proeven en de resultaten komen in dit artikel aan de orde.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)94-97
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume52
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit