Onderzoek bij de lerarenopleiding informatica

N.M. Diepen, J.C. Perrenet, B. Zwaneveld

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

  Samenvatting

  Bij diverse universiteiten zijn eerstegraads opleidingen informatica van start gegaan of in ontwikkeling. Ook wordt gewerkt aan samengaan met de lerarenopleiding wiskunde, natuurkunde en scheikunde. In de vorige TINFON werden de ontwikkelingen beschreven die tot deze opleiding hebben geleid. In het kielzog van de eerstegraads lerarenopleiding informatica komt ook didactisch onderzoek op gang. De auteurs hebben een onderzoeksprogramma opgesteld vanuit de informaticadidactiek. Centrale thema's zijn begripsvorming en programmeren. Deze paletbijdrage beschrijft hoe het onderzoeksprogramma tot stand gekomen is, wat de inhoud is en wat de eerste concrete onderzoeksactiviteiten zijn.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)131-133
  TijdschriftTINFON : Tijdschrift voor INFormatica-ONderwijs
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2007

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Onderzoek bij de lerarenopleiding informatica'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit