Onderhoudsgunstig ontwerp in tien geboden te vatten

W. Hankmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)41-46
TijdschriftI-twee werktuigbouwkunde
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit