Onderhoud, nieuwwaarde-Index en energie-efficiëntie

A.J.F. Rutten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sinds enige tijd geeft de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSW) een vouwblad 'Nieuwwaarde-index voor verlichtingsinstallaties met buisvormige fluorescentielampen' uit. Daarin kan volgens een eenvoudige methodiek een richtwaarde voor de nieuwwaarde-index in een aantal veel voorkomende situaties worden afgelezen. Daarmee is het vouwblad een welkome aanvulling op de summiere en vooral conservatieve aanduiding in de NEN 1890 'Binnenverlichting - Functionele eisen'.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-45
TijdschriftBouwadviseur
Volume42
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit