Onderhoud, een grijpbaar ontwerpaspect?

P. Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)396-404
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume34
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit